Quá trình hình thành và phát triển truờng THCS Đào Mỹ

Trường THCS Đào Mỹ nằm ở phía Tây của huyện Lạng giang, xa trung tâm kinh tế - chính trị - văn hoá của huyện. Nhân dân xã Đào Mỹ chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, cần cù chịu khó và có truyền thống hiếu học....

Trường THCS Đào Mỹ nằm ở phía Tây của huyện Lạng giang, xa trung tâm kinh tế - chính trị - văn hoá của huyện. Nhân dân xã Đào Mỹ chủ yếu là sản xuất nông nghiệp,  cần cù chịu khó và có truyền thống hiếu học. Ngay trong thời kỳ kháng chiến, xã Đào Mỹ thuộc tổng Đào Quán trước kia đã có trường cấp 1, 2 thu hút học sinh các xã như : An Hà , Nghĩa Hưng, Đào Mỹ đến học . Đến năm 1963 nhà trường đã có trường cấp 1 riêng cho xã . Năm 1966 Đào Mỹ đã có trường cấp 2 với 4 lớp. Quá trình phát triển và trưởng thành của nhà trường gắn liền với các giai đoạn phát triển của sự nghiệp giáo dục cả nước . Đồng thời gắn liền với sự cố gắng nỗ lực của các thế hệ thầy cô giáo và các em học sinh trong nhà trường. Từ trường cấp 1, cấp 2 sau sát nhập thành trường phổ thông cơ sở. Tháng 9 năm 1992 theo quyết định của UBND huyện Lạng giang, trường PTCS Đào Mỹ được tách thành trường THCS và tiểu học. Năm đó trường có 08 lớp với 275 học sinh. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trình độ còn không đồng đều, thậm chí có 35% chưa đạt tiêu chuẩn. Cơ sở vật chất của trường đều là tranh, tre, nứa, lá phải học tạm ở nhà kho và đình chùa của địa phương.

          Cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, 18 năm qua được sự quan tâm của Đảng và nhà nước, của các cấp quản lý và đặc biệt là của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đào Mỹ. Trường THCS Đào Mỹ đã không ngừng phát triển với cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học, về quy mô phát triển trường lớp, có đội ngũ giáo viên không ngừng tự học, tự bồi dưỡng, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực của mình để truyền thụ kiến thức cho học sinh. Nhà trường  thực hiện đầy đủ, có chất lượng nhiệm vụ năm học của Bộ giáo dục và đào tạo và các công văn hướng dẫn của Sở, Phòng giáo dục.

          Năm học 2010-2011 nhà trường có 13 lớp với 410 học sinh. Đội ngũ cán bộ giáo viên,  công nhân viên là 33 đồng chí ( Trong đó  11 đồng chí có trình độ đại học chiếm 33.3% , còn lại là cao đẳng) . Tỷ lệ đảng viên trong trường 17/33 đ/c = 51.5% đó là những hạt nhân tích cực, nòng cốt trong các phong trào “ dạy tốt, học tốt”.

          Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp quản lý, đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường đã, đang và tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT vào trong bài giảng, sử dụng có hiệu quả bản đồ tư duy trong quản lý và dạy học. Thực hiện phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” . Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần đưa phong trào giáo dục của huyện Lạng giang ngày càng phát triển.