Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Đào Mỹ

Lạng Giang, Bắc Giang
3890510
c2daomylg.bacgiang@moet.edu.vn