Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 06 : 190
Năm 2021 : 850
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo sơ kết học kỳ I

PHÒNG GD& ĐT LẠNG GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS ĐÀO MỸ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số     /BC-THCS              Đào Mỹ, ngày 03 tháng 01 năm 2017
   
BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I
Năm học 2016-2017
 
Thực hiện công văn số 681/PGD&ĐT ngày 26/12/2016 của Phòng GD&ĐT Lạng Giang về việc hướng dẫn  sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017, trường THCS Đào Mỹ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I và phương hướng thực hiện nhiệm vụ học kỳ II năm học 2016-2017 như sau:

I. Khái quát tình hình, đặc điểm nhà trường

  1. Đội ngũ: Năm học 2016 - 2017 trường có 35 CBGV, trong đó
- CBQL: 3
- Giáo viên: 28 đ/c ( trong đó: có 03 đ/c tăng cường, 01 đ/c hợp đồng )
- Hành chính: 04 đ/c ( trong đó: 01 đ/c hợp đồng)
  2. Qui mô, số lớp:
      - Tổng số lớp: 13 lớp, trong đó khối 6 : 3 lớp; khối 7: 3 lớp; khối 8: 3 lớp; khối 9: 4 lớp.
- Tổng số học sinh: 450 học sinh
   3. Cơ sở vật chất: có 13 phòng học đủ bàn ghế để học một ca
- Đồ dùng, thiết bị dạy học tương đối đầy đủ,
- Cảnh quan sư phạm xanh sạch, tuy nhiên còn thiếu một số phòng bộ môn và một số phòng chức năng.
 
 
 
II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2016-2017
1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục
   - Nhà trường đã tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Chương trình hành động của Ngành thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.
   - Làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền đại phương trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ học kỳ I. Triển khai thực hiện thực hiện Chương trình hành động số 63-CT/TU của BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, Kế hoạch của UBND huyện thực hiện Chương trình hành động của BTV Huyện ủy; các chương trình, kế hoạch triển khai đổi mới giáo dục.
     - Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học, duy trì tốt kỷ cương, nề nếp đơn vị, công tác quản lý và chỉ đạo được tăng cường. Phát huy tốt vai trò của người đứng đầu trong quản lý, điều hành đơn vị.
     - Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ (đã kiểm tra toàn diện 3 GV, kiểm tra chuyên đề 10 GV), thực hiện tốt “3 công khai” trong nhà trường. Thực hiện tốt các quy định của luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý các sai phạm, giữ vững trật tự, kỷ cương trong ngành.
    - Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy.
    - Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, đánh giá, khen thưởng khách quan, công bằng.
    2. Việc chỉ đạo tổ chức các hoạt động giáo dục theo mục tiêu đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thực chất, bền vững
   2.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chung
      - Nhà trường đã tổ chức triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị ( khóa XII) gắn với các phong trào thi đua của ngành.
      - Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được thực hiện tốt.
      - Đã tổ chức tập huấn việc thực hiện đổi mới nội dung, chương trình, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Triển khai Đề án đổi mới dạy và học tiếng Anh trong các trường phổ thông giai đoạn 2016-2020. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giảng dạy, kiểm tra, đánh giá; ứng dụng phần mềm quản lý trường học , tích cực khai thác trang mạng Trường học kết nối, thường xuyên cập nhật trang Wed của nhà trường,...
         Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, sinh hoạt tập thể, giáo dục ngoại khóa ngoài giờ lên lớp nhằm giáo dục toàn diện, phát huy phẩm chất, năng lực người học (trong học kỳ 1 đã tổ chức được 3 buổi ngoại khóa văn nghệ, TDTT). Thực hiện tốt phối hợp giữa gia đình nhà trường và xã hội trong quản lý học sinh.
         Đã tổ chức 2 buổi tư vấn, hướng nghiệp nghề và phân luồng học sinh, tổ chức dạy hướng nghiệp, nghề theo đúng quy định.
        Tích cực đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học.
       2.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể
        Nhà trường chú trọng công tác xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn nghiệp vụ. Tạo điều kiện cho CBGV, CNV đi học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đã có 20 CBGV có trình độ ĐH, 2 GV đang theo học đại học.
        Thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng giáo dục mũi nhọn.
Kết quả:
* Học lực:
    Giỏi: 63/450 = 14,7 %; Khá: 169/450 = 37,6% ;
    TB: 190/450= 42,1% ; Yếu, kém: 25/450 =5,6%
   Số lượng học sinh khá giỏi đạt kế hoạch đề ra, tăng so với cùng kỳ năm trước
   Số lượng học sinh yếu kém giảm so với kế hoạch đề ra, giảm so với cùng kỳ năm trước.
* Hạnh kiểm:
    Tốt: 412/450 = 91,6 %;  Khá: 36/450 = 8 % ;     TB: 2/450= 0,4%
      Số lượng học sinh có hạnh kiểm khá, tốt tăng so với kế hoạch đề ra, tăng so với cùng kỳ năm trước, số lượng học sinh có hạnh kiểm TB giảm so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước.
* Chất lượng mũi nhọn:
- Văn hóa: có 17 học sinh thi đỗ vào CLB văn hóa cấp huyện
- TDTT:  Đạt 2 giải cấp tỉnh (1 nhất, 1 nhì) và 14 giải cấp huyện (3 nhất, 3 nhì, 8 giải ba).
     Làm tốt công tác duy trì sĩ số, trong học kỳ I không có học sinh bỏ học.
3. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL
 Năm học 2016 - 2017 trường có 35 CBGV, trong đó về trình độ: 20đ/c đại học, 14 đ/c  cao đẳng, 01 đ/c trung cấp.
- CBQL: 3 đ/c ( 2 ĐH, 1 CĐ) ; TC chính trị : 2 đ/c
- Giáo viên: 28 đ/c ( 18 ĐH, 10 CĐ)
- Hành chính: 04 đ/c ( 3 CĐ, 1 TC)
        Đa số các đồng chí GV đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ khá tốt, nhiệt tình trong công tác (có 5 đ/c đỗ GVG cấp tỉnh vòng 1; 10 đ/c đỗ GVG cấp huyện vòng 2; 4 đ/c đỗ GVCNG vòng 1; 5 đ/c đạt giải E-nerning cấp huyện).
       Quy hoạch, rà soát, bố trí , sắp xếp đội ngũ phù hợp với năng lực chuyên môn và vị trí việc làm, đúng quy định.
       Thực hiện tốt việc bổ nhiệm cán bộ cấp tổ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ, xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán, giáo viên giỏi trong nhà trường, thực hiện nghiêm túc lề lối, tác phong làm việc của nhà giáo và CBQLGD.
      Làm tốt công tác kiểm tra nội bộ, thực hiện quy trình đánh giá, xếp loại đội ngũ dân chủ, công khai, công bằng.
      Thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và CBQLGD.
4. Việc tăng cường cơ sở vật chất, các nguồn lực đầu tư
         Công tác xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp học luôn được nhà trường quan tâm, Thường xuyên đầu tư sửa chữa, mua sắm trang thiết bị dạy học.
         Thực hiện đúng các quy định về các khoản thu, thực hiện đúng “3 công khai”. Quản lý sử dụng ngân sách đúng quy định, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực.
         Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục (đã huy động xã hội hóa giáo dục được gần 15 triệu đồng.
III. Đánh giá chung 
1. Những kết quả nổi bật:
     Chất lượng đại trà và chất lượng toàn diện đã từng bước được nâng lên
     Số lượng GVG cấp huyện, cấp tỉnh tăng nhiều so với cùng kỳ năm trước
2. Những tồn tại, hạn chế:
     Cơ cấu giáo viên chưa đồng đều môn toán, môn tiếng Anh nhà trường luôn trong tình trạng thiếu.
     Giáo viên nòng cốt ở một số môn còn hạn chế.
 IV. Phương hướng nhiệm vụ học kỳ II
     Phát huy những kết quả đã đạt được trong học kỳ I vừa qua và khắc phục những tồn tại, hạn chế đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
1. Tích cực triển khai có chất lương, hiệu quả chương trình hành động của tỉnh ủy Bắc Giang thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của hội nghị lần thứ VIII BCH TW Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.
2. Thực hiện tốt nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.
3. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thứ học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy học.
4. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện theo định hướng phát triển năng lực học sinh, bảo đảm trung thực khách quan; phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ cuối năm học.
5. Tập trung bồi dương đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng. phát triển năng lực học sinh; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện,  tăng cường công tác giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục giá trị, kỹ năng sống và giáo dục pháp luật cho học sinh.
6. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý theo hướng tăng cường quyền chủ động  cho các đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục.
7. Tham gia đạt kết quả cao các kỳ thi của giáo viên và học sinh trong học kỳ II.
 
 
Nơi nhận:
-         Phòng GD& ĐT (để b/c)
-         Lưu: VP
 
  
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 

 

TRẦN THỊ NGA
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan